HAVUZ İZOLASYON METERYALLERİMİZ

Yüzme havuzunda betonarme duvar ve zemin tek başına su sızıntısını ve kaçağını engelleyecek özellik taşımaz.
 • Su tahliye delikleri, su girişleri ve pencere gibi özel noktalar sızdırmazlık açısından zayıftır.
 • Beton yapıdaki duvar zemin birleşimleri su sızıntılarına neden olabilecek zayıf bölgelerdir.
 • Ayrıca çatlakların oluşması da su sızıntısını kolaylaştırır.
 • Kullanılan seramik türü kaplamalar ise tek başına yalıtımı sağlayamaz.
 • Havuz duvarları dolu havuzlarda pozitif, boş havuzlarda negatif basınca maruz kalırlar.
 • Bu nedenle uzun ömürlü bir su yalıtım uygulamasını garantilemek için klorlu suya ve negatif ve pozitif su basıncına dayanıklı bir izolasyon kullanılmalıdır.

+ HAVUZLARDA KULLANDIĞIMIZ METERYALLER
 • Kristalize Havuz Yalıtımı
 • Bitümlü Likit Membran Havuz İzolasyonu
 • Akrilik Likit Membran Havuz Su Yalıtımı
 • Poliüra Sprey Havuz Su İzolasyonu
 • Membran Bohçalama Havuz İzolasyonu
 • Ctp Polyester Havuz Kaplama
 • Polüretan esaslı uygulamalar
.

+ 10 SORUDA HAVUZ YALITIMI
Havuzlar artık sadece açık alanlarda değil, bina teraslarında, bodrumlarda, sitelerde binaların arasında, otopark üstlerinde ve akla gelebilecek pek çok yerde yapılabiliyor. İşte bu su barındıran yapıların inşaatl aşamasındaki yalıtımlarıyla ilgili sıkça sorulan sorular ve yanıtları...


1- Havuz yapımında nasıl bir beton kullanılmalıdır?
Mümkünse hazır beton kullanılmalıdır. Betonarme betonu en az C30 sınıfında ve su geçirimsizlik katkılı olarak talep edilmelidir. Beton şantiyede imal edilecekse pudra şeklinde bir su geçirimsizlik katkısı kullanılarak geçirimsiz beton elde edilebilir. Pudra şeklindeki katkıların kullanımı 50kg çimentoya 330gram katkı karıştırılmasından ibarettir. Piyasadaki yaygın ambalaj şekli zaten 330 gramlık poşetlerdir. Su geçirimsizlik katkıları likit olarak sıklıkla kullanılmaktadır.
2- Betonarme betonunun dökümü sırasında soğuk derzler oluşuyor. Ne yapmalı?
Beton dökümü sırasında molalar, gecikmeler, aksamalar nedeniyle tabakalar arasında soğuk derzler oluşur. (İş arası derzleri) Bu duurmda kristalize su yalıtım malzemesi tabakalar arasına serpilmelidir. Kristalize yalıtım harcının olşturacağı kristaller soğuk derzi doldurarak su geçirimsizlikiğini sağlarlar
3- Taban betonu ile perde betonları arasında soğuk derz oluşuyor. Nasıl yalıtılmalı?
Bunun için en doğru yöntem su tutucu bant kullanılmasıdır. Su tutucu bantlar PVC esaslı, sodyum bentonit esaslı ve bitüm esaslı olabilir. PVC esaslı bantların birim fiyatı oldukça düşüktü, ancak donatının arasına döşenmeleri, tellerle bağlanmaları ve ek yerlerinin birleştirilmesi çok zahmetli ve risklidir. En sık görülen sorun, ek yerlerinde yapılan kaynağın başarısız olması ve bandın üzerine beton dökülmeye başlandığında tellerin koparak bandın formunun bozulmasıdır. Sodyum bentonit esaslı şişen bantların uygulanması, bandın perde betonu dökülmeden önce donatının önüne serilip, çakılarak veya kendi mastiği ile yapıştırılarak sabitlenmesinden ibarettir. Su ile temas ettiğinde bant şişer ve betondaki boşlukları doldurarak derzin geçirimsizliğini sağlar.
4- Tesisat ve ışıklandırma giriş çıkışlarının etrafı nasıl yalıtılmalıdır?
Betonarme içinden geçen boruların etrafına Sodyum bentonit esaslı şişen bant sarılması doğru yöntemlerden biridir. Borular beton dökümü sırasında yerleştirilirse sadece boru etrafına şişen bant sarılması yeterlidir. Boru geçişi için beton dökümünden sonra delik açılırsa, şişen bant hem boru etrafına, hem de açılan deliğin etrafına döşenmelidir. Bu durumda açılan deliği doldurmak için kullanılacak dolgu harcına aderans artırıcı ve su geçirmez katkı olarak akrilik dispersiyon(Latex) esaslı harç katkısı eklenmelidir.
5- Tij(çiroz) delikleri nasıl kapatılmalıdır?
Tij delikleri rötre yapmayan yüksek mukavemetli yapısal tamir harcı veya su tıkaç malzemeleri ile doldurularak kapatılmalıdır. Bu işlem için çift komponentli epoksi esaslı Ankraj Harcı kullanılabilir. Normal harç ile veya poliüretken köpük sıkılarak delikleri doldurulmak ileride sorun yaratacaktır.
6- Kaba inşaat sonrasında kaplama altında nasıl bir yalıtım uygulanmalıdır?
Havuzlar büyük hacimlerde su barındıran ve dolu-boş durumları arasında çeperlerinde yüksek basınç farkları ve hareket oluşturan yapılardır. Bu nedenle kullanılan yalıtım malzemesi hem elastik olmalı, hem de beton ve kaplama malzemesi ile uyumlu bir malzeme olmalıdır. Bu koşulları çift komponentli elastik su yalıtım harçlarının yüksek kalitede olanları sağlamaktadır. Uygulama en az iki kat olmak üzere ve katlar arasında alkali dayanımlı donatı filesi kullanılarak yapılmalıdır. Köşelşerin pahlanması unutulmamalıdır.
7- Son kat kaplamaya ne zaman başlanmalıdır?
Uygulamadaki herhangi bir aksaklık nedeniyle kaplamayı kaldırmak çok zor ve masraflı olacağından, son kat kaplama yapılmadan önce kullanılan malzemelerin kürünü tamamlaması beklenmeli ve su testi yapılmalıdır.
8- Seramik derzleri nasıl yalıtılmalıdır?
Seramiklerin kendileri su geçirimsiz olmakla birlikte, bunlardan yüzlercesi yanyana dizildiğinde aralarındaki derzleriden su sızıntısı olabilmektedir. Derz dolgularının da yalıtım malzemesi gibi elastik ve hijyenik olması gereklidir. Bunun için havuz tipi derz dolguları kullanılması doğru olur. Latex katılarak hazırlanmış derz dolguları da elastikiyetleri, su geçirimsizlikleri ve yüksek aderansları sayesinde kullanılabilir.
9- Havuzlar dıştan da yalıtmalı mıdır?
Mutlaka yalıtılmalıdır. Su tutulan yapılarda yalıtım sadece içerideki suyun dışarı sızmasını önlemek için yapılmaz. Dışarıdan içeriye sızacak sular da hem hijyen ve hem de havuzun taşıyıcı sistemini korozyona uğratması nedeniyle son derece önemlidir. Dıştan yapılacak yalıtımda bitüm easaslı ürünler kullanılabilir.
10- Havuz yalıtımında kullanılan özel ürünler nelerdir?
Bu ürünler, su altında dahi montaj ve folgu amaçlı olarak kullanılabilen Bitümlü Mastikler ve basınçlı su kaçaklarının durdurulmasında kullanılabilen şok priz alan özel karışımlardır.
1999 Yılında profesyonel oluşuma yönelen firma'mız; Endüstri'de asit tankı, havuz izolasyonu, krozyona dirençli yalıtım, asit ve sıvılarından etkilenmeyen zemin uygulamaları; Yapı grubu'nun ihtiyaçları doğrultusunda çatı yalıtımı, havuz izolasyon, depo kaplama, teras izolasyonları, oluk kaplama çalışmaları ile ileri düzey metaryal'lerle hizmetlerini sürdürmek üzere kurulan ve sağladığı yenilikçi çözümlerle sektöre getirdiği güçlü alt yapı sistemleriyle, sektördeki geleneksel iş yapış biçimlerine karşı kendisini müşterilerinin istek ve arzuları ile geliştirmeye çalışan bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız uygulamada yaşadığı süreçleri kurumsal hafızasına kaydederek müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamanın yollarını arayan bir markadır.